Założyciele Kancelarii, Adwokaci Piotr Ledecki i Krzysztof Socha są absolwentami Wydziału Prawa i Administracji, kierunku Prawo, Uniwersytetu Łódzkiego. 

Piotr Ledecki - studia w latach 1992-1997                                              Kzysztof Socha - studia w latach 1996-2001

    Adwokat Piotr Ledecki rozpoczął praktykę prawniczą bezpośrednio po studiach. Od 1997 roku - aplikacja adwokacka oraz studia doktoranckie w Katedrze Prawa Handlowego pod kierownictwem prof. dra hab. Wojciecha Katnera, /Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego/. Od roku 1998 asystent w Katedrze Prawnych Problemów Zarządzania pod kierownictwem prof. dra hab Tadeusza Grzeszczyka, /Wydział Zarządzania, Politechniki Częstochowskiej/. W latach 2001-2003 uczestnik seminarium doktoranckiego "Ekonomia w zakresie nauk o zarządzaniu", /Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy udziale Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Łódzkiego/. W latach 2004-2006 członek Rady Nadzorczej Częstochowskiej Grupy Kapitałowej SA z ramienia Skarbu Państwa. 

Autor publikacji:

- „Członkostwo w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” - artykuł do pracy zbiorowej pod red. prof. dra hab. Tadeusza Grzeszczyka Regulacje Obrotu Gospodarczego, rec. prof. dr hab. Jerzy Tudrej – Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Wydział Menedżerski, oraz prof. dr hab. Wojciech Muszalski – Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania.

- „Pojęcie przedsiębiorcy na podstawie ustawy Prawo działalności gospodarczej” - Zbiór prac słuchaczy seminarium doktoranckiego pod red. prof. dr hab. Danuty Stawasz, rec. prof. dr hab. Wanda Błaszczyk – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania oraz prof. dr hab. Jerzy Sztumski – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania.

 


     Adwokat Krzysztof Socha rozpoczął praktykę prawniczą bezpośrednio po studiach. Aplikacja adwokacka od 2004r.